Suret

Logistyka przemysłowa

Firma SURET specjalizuje się w obsłudze logistycznej transportu wewnętrznego przedsiębiorstw na zasadzie outsourcingu. Ponad 20-letnia działalność pozwoliła na wykształcenie wyspecjalizowanej kadry pracowniczej a będąca w naszej dyspozycji flota wózków widłowych i bogate zaplecze techniczne zapewniają naszym Klientom kompleksową obsługę.

 

Każdorazowo dostosowujemy się do indywidualnych warunków i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa gdyż w większości organizacji logistyka produkcji ma unikalną specyfikę.

 

Świadczenie przez nas usług na zasadzie outsourcingu pozwala naszym Klientom na komfort koncentracji na ich głównej działalności. Przejmujemy odpowiedzialność za sprawy związane z pracownikami, zakupem i konserwacją sprzętu, a także dozorem technicznym oraz ochroną środowiska. Dzięki temu nasi Klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z obsługą, utrzymaniem i serwisem wózków, a co więcej, odnotowują znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Profesjonalna logistyka w przedsiębiorstwie to płynny proces nie powodujący zakłóceń pracy, który spółka SURET gwarantuje swoim Klientom.

 

Logistyka produkcji

 

W ramach kompleksowej obsługi logistycznej przedsiębiorstwa, oprócz wynajmu i serwisu wózków widłowych, zapewniamy także realizację wszystkich transportowych potrzeb firmy, przy pełnym wykorzystaniu naszego zaplecza technicznego i operatorów. W ramach kompleksowej obsługi logistycznej produkcji odpowiadamy nie tylko za rozładunek i załadunek produktów, ale również za dostarczenie surowców i komponentów do linii i gniazd produkcyjnych oraz transport pomiędzy konkretnymi stanowiskami produkcji.

 

Zapewniamy:

Pełne zaplecze logistyczne: personel, sprzęt, serwis

Pełne zaplecze logistyczne: personel, sprzęt, serwis

Dostawy metodą just–in–time

Dostawy metodą just–in–time

Przepływ materiałów między stanowiskami pracy

Przepływ materiałów między stanowiskami pracy

Przewożenie gotowych produktów do magazynów

Przewożenie gotowych produktów do magazynów

Logistyka Magazynowa

Firma SURET realizuje działania w zakresie kompleksowej obsługi logistycznej magazynów wyrobów gotowych oraz zarządzania towarem przez wszystkie fazy magazynowania danych produktów (wejście, przyjęcie, ewidencja, konfekcjonowanie, wyjście, załadunek).

 

Realizujemy zadania w ramach consignment stock i call-off stock. W ramach usługi consignment stock (składy konsygnacyjne), zapewnimy naszym Klientom ciągły dostęp do importowanych części i półfabrykatów z Europy, a także spoza terytorium Unii Europejskiej. Magazynowanie produktów odbywa się w niewielkiej odległości od przedsiębiorstwa odbiorcy bądź bezpośrednio na terenie zakładu, dzięki czemu towar jest dostarczany prosto na linię produkcyjną. Zapewniamy kompleksową obsługę dokumentacji dostaw (celną i podatkową) oraz bieżący monitoring w systemie informatycznym każdej operacji magazynowej.

 

Realizowana przez Firmę SURET usługa call-off stock ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwu poprzez utrzymanie ciągłości produkcji.

 

W ramach outsourcingu logistyki magazynowej zapewniamy

Ikonka

Linia

wszechstronne usługi w zakresie gospodarki magazynowej, komisjonowanie i konfekcjonowanie

Ikonka

Linia

prowadzenie magazynu wysyłkowego oraz kontrolę jakości

Ikonka

Linia

obsługę pełnej dokumentacji, przejęcie wszelkich formalności celnych i podatkowych

Ikonka

Linia

dostawy metodą just – in – time

Ikonka

Linia

doradztwo, sprzedaż i montaż konstrukcji regałów magazynowych

K
O
N
T
A
K
T